اعلانات سایت

دسترسی به دروس ترم گذشته

دسترسی به دروس ترم گذشته

از Admin User در
Number of replies: 0

قابل توجه اساتید .برای دسترسی به دروس ترم گذشته (و بانک سوالات )از لینک زیر استفاده نمایید.

oldlms.sirjantech.ac.ir

(اساتید محترم خواهشمنداست نسبت به انتقال اطلاعات تا یک ماه آینده اقدام نمایید زیرا به دلیل کمبود فضای ذخیره سازی امکان نگهداری طولانی مدت وجود ندارد) 

(توسط آقاي پورگلزاري ویرایش شد - زمان اصلی طرح مطلب چهارشنبه، 17 شهریور 1400، 7:00 عصر بوده است)

(توسط آقاي پورگلزاري ویرایش شد - زمان اصلی طرح مطلب چهارشنبه، 17 شهریور 1400، 7:00 عصر بوده است)