اعلانات سایت

ثبت نام آزمونهای دفتر نهاد رهبری و امور فرهنگی

ثبت نام آزمونهای دفتر نهاد رهبری و امور فرهنگی

از آقاي پورگلزاري در
Number of replies: 0

  •                                                                                                                   ثبت نام آزمونهای امور فرهنگی

                                                            جهت ثبت نام در آزمون های امور فرهنگی بر روی لینک زیر کلیک کرده و نام کاربری و رمز عبور سیستم آموزش مجازی خود را وارد کنید

                                                                                                          https://lms.sirjantech.ac.ir/course/view.php?id=1515 


  •                                                                                                                  ثبت نام آزمونهای دفتر نهاد رهبری
  •                                                                                                 
    •                                                      جهت ثبت نام در آزمون های نهاد رهبری بر روی لینک زیر کلیک کرده و نام کاربری و رمز عبور سیستم آموزش مجازی خود را وارد کنید
    •                                                                                                     https://lms.sirjantech.ac.ir/course/view.php?id=792